VIZIJA I MISIJA

 Konjaništvo novog doba – Interakcija konjima u službi ostvarenja osobnog rasta i razvoja životnih vještina, te za postizanje terapijskih ciljeva.

Unapređenje kvalitete života kroz interakcije s konjima i edukacija o terapijskim aktivnostima i edukacijskim programima u konjaništvu